• Проект "Виртуална CV картотека" е идея, по чиято реализация работят членове на "Младежки обществен съвет" и Община Асеновград. Основната цел на проекта е да ангажира млади специалисти и образовани хора, които търсят работа, както и подобряване връзката между безработните младежи и бизнеса, който може да им предложи свободни позици по специалностите им.